O firmie

Agencja Techniki Medycznej „ATMED" powstała w 1992 roku. Jest firmą prywatną. Siedziba firmy mieści się w Katowicach.  

Wprawdzie sama firma „ATMED" powstała ponad 25 lat temu, ale jej założyciel problemami inżynierii medycznej, projektowaniem i produkcją wyrobów dla operacyjnego leczenia w ortopedii i traumatologii zajmuje się od początku lat 80 ub. wieku. Jest współautorem systemu stabilizatorów zewnętrznych zwanego systemem „R". System „R" został wyróżniony nagrodą Polskiej Akademii Nauk. 

Od 2006 roku firma stosuje najwyższe standardy zarządzania jakością w tym certyfikowany system zgodny z normą EN ISO 13485

Przedmiotem działalności firmy jest:

 • produkcja stabilizatorów zewnętrznych systemu "R",
 • produkcja narzędzi chirurgicznych, głównie ortopedycznych i specjalistycznych artroskopowych konstruowanych na życzenie lekarza - według jego sugestii,  
 • handel wyrobami medycznymi.  

Głównymi wyrobami firmy są:

 • stabilizatory zewnętrzne systemu „R", 
 • zestawy bs do naprawy chrząstki stawowej metodą artroskopii suchej,
 • specjalistyczne narzędzia i oprzyrządowanie do chirurgii, głównie kostnej. 

Ponadto firma wykonuje usługi na rzecz służby zdrowia, w szczególności w zakresie ostrzenia, naprawy i regeneracji narzędzi oraz sprzętu medycznego. 

PRODUKTY I USŁUGI: Stablizatory zewnętrzne systemu "R". Używane od połowy lat 80-tych ub. wieku. Są to głównie stabilizatory statyczne, ale możliwa jest również dynamizacja w trakcie leczenia. Są to konstrukcje zewnętrzne zbudowane z nośników w postaci rurek stalowych, rurek duraluminiowych lub prętów z kompozytu węglowego (przeziernych dla promieni rtg.), do których mocuje się zaciskami wystające z odłamów kostnych wszczepy. Wszczep w zacisku mocowany jest poprzez tulejkę izolacyjną wykonaną z tarflenu. W przypadku układów bardziej skomplikowanych (układ namiotowy lub wzmocniony na podudziu, albo dwuklamrowy na udzie) nośniki połączone są między sobą prętami (łącznikami). 

Zakładając stabilizator "R" należy zwrócić uwagę na to, aby wszczepy wprowadzać w jednej płaszczyźnie. Jednak w przypadku niezbyt precyzyjnego wprowadzenia wszczepów można, stosując zaciski korekcyjne, poprawnie zmontować układ stabilizujący. W czasie leczenia można, zależnie od potrzeb, usztywniać lub uelastyczniać stabilizator. Nie wymaga to demontażu całego stabilizatora i jego powtórnego założenia. Usztywnianie odbywa się poprzez wprowadzanie dodatkowych elementów, a uelastycznianie poprzez demontaż elementów składowych lub mechanizmem nośników dynamicznych.

Do założenia stabilizatora niezbędne jest niezbyt rozbudowane instrumentarium. I tak: 

 • do wykonania otworu i wprowadzenia wszczepu służą: trokary z osłonką, tulejki redukcyjne i wiertła, 
 • do zmontowania układu stabilizującego: uchwyt wszczepów i klucze (oczkowo-płaskie lub/i nasadkowy).

W ofercie pokazano najczęściej stosowane układy:

 • ramowy na podudziu, 
 • kombinowany na podudziu, 
 • dwuklamrowy na udzie, 
 • standardowy do miednicy, 
 • standardowy do leczenia ubytków kości metodą przemieszczania odłamu pośredniego.

Narzędzia chirurgiczne. Oferujemy narzędzia „bs” do naprawy uszkodzonej chrząstki stawowej metodą artroskopii suchej oraz całą gamę narzędzi ortopedycznych: dłut i osteotomów, młotków do ich pobijania o masie od 140 gramów do 2,5 kg, raspatorów, pilników i tarników, kościotrzymaczy (elastycznych i sztywnych), podważek Zderkiewicza, Hohmanna i innych, narzędzi do alloplastyki  oraz reimplantacji, klamer wyciągowych. Oferujemy także niektóre narzędzia artroskopowe, kleszcze do cięcia drutu (o średnicy do 5 mm), kleszcze do wykręcania urwanych wkrętów, haki Lambotte i inne. Narzędzia pokazano w ofercie. 

Oferujemy profesjonalną regenerację i ostrzenie narzędzi chirurgicznych. Narzędzia zależnie od ilości  i odległości od klienta odbieramy  i dostarczamy osobiście, przez kuriera lub pocztą. Usługę wykonujemy możliwie szybko - standardowo 14 dni. Usługa zależnie od życzenia obejmuje:

 • ostrzenie narzędzi tnących:  nożyczek, noży i nożyków, dłut i osteotomów, skrobaczek i raspatorów, odgryzaczy i łyżeczek kostnych, pił , frezów i wierteł, 
 • renowację powierzchni: na mat, półmat lub połysk, także  renowację galwaniczną, 
 • uzupełnienie brakujących elementów  (w kleszczykach i kleszczach, odgryzaczach, wziernikach itp.) ,
 • wymianę zużytych elementów (np. wkrętów w nożyczkach), 
 • wymianę twardych wkładek  (w igłotrzymaczach, kleszczach do drutu itp.). 

Konkretną cenę proponujemy po obejrzeniu narzędzi(a) i ustaleniu zakresu naprawy.

Kontakt

 

AGENCJA TECHNIKI MEDYCZNEJ ATMED
Joanna Rafalska

ul. Sikorskiego 26/64           40-282 Katowice

+48 506 809 801        + 48 603 990 276

atmed@rafalski.med.pl